Delovne izkušnje


 

PSIHOTERAPEVTSKA IZOBRAZBA:

Primarna izobrazba: Univerzitetni diplomirani socialni delavec (1999)

Psihoterapevt, učni terapevt, supervzor in učitelj po psihodinamskem psihoterapevtskem pristopu. Samostojno izvajam psihoterapijo od leta 2002.

- 1997: Usposabljanje iz globinskopsihološke psihoterapije, ki jo v Marezigah pri Kopru organizira takratno Slovensko društvo za globinskopsihološko psihoterapijo (SDGP) v sodelovanju z nemškim združenjem za globinskopsihološko in telesno orientirano psihoterapijo – Gesellschaft für Tiefenpsychologische Körpertherapie (GTK), mednarodno akademijo IAP, International Academy for Prevention and Psychotherapy iz Nizozemske.

- certifikat za psihoterapevta, učnega terapevta in supervizorja ECPP (European confederation for psychoanalytic psychotherapies – Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov)

- ECP (European certificate for psychotherapy) – evropska diploma iz psihoterapije, ki jo podeljuje EAP (European association for psychotherapy) – evropsko združenje za psihoterapijo

 

DELOVNE IZKUŠNJE:

1996 – 2000: pogodbeno delo v Društvu Projekt Človek – visokopražni program za psihosocialno urejanje odvisnih od drog;

1997 - 1998: pogodbeni izvajalec projekta terenskega dela v okviru društva Stigma;

2000 – 2003: redna zaposlitev na centru za socialno delo Ljubljana Moste Polje – program Svetovalnica Fužine na področju preventivnega socialnega dela z mladimi v dnevnem centru za otroke in mladostnike;

2003 – 2006: redna zaposlitev na centru za socialno delo Ljubljana Moste Polje na področju izvajanja javnih pooblastil, zaščita družine; razveze, nasilje, stiki in socialnovarstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini za dom;

2006 – 2007: direktor družbe Zora plus d.o.o. – podjetje za življenjsko asistenco, socialni servis in pomoč na domu starejšim in invalidnim osebam

2007 - 2008– tajnik fakultetnega študija psihoterapije v okviru Univerze Sigmunda Freuda – Dunaj, Avstrija in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo - SKZP

2007 - 2008– predstojnik Nacionalnega inštituta za psihoterapijo v okviru Fakultete za Uporabne Družbene Študije v Novi Gorici

2008 – 2012 - direktor zavoda Slovenski inštitut za psihoterapijo

2012 – 2013 – soustanovitelj in strokovni vodja (2012-2014) v okviru zavoda Centra za osebnostno rast in psihoterapijo –CORP

2013 -2015 – samozaposlen – Linum, psihoterapevtske storitve, Lan Pečjak s.p.

2013: direktor in ustanovitelj Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo

2015: soustanovitelj zavoda Sankofa, psihoterapevtske storitve.

 

ČLANSTVO V ORGANIH, ODBORIH, KOMISIJAH IN ZDRUŽENJH:

- predsednik Slovenskega društva za globinskopsihološko psihoterapijo; 2007 - 2009

- Član strokovnega sveta Slovenske Krovne Zveze za Psihoterapijo; 2007 - 2009

- član športno – raziskovalnega društva Biosfera; 2006 - 2008

- član Socialne zbornice Slovenije; od 2004

- 2003 – 2006: predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva RS – CSD Ljubljana Moste Polje

- 2007 – 2009: predsednik Slovenskega društva za globinskopsihološko psihoterapijo

- 2007-2009: podpredsednik EPU – zveze evropskih univerz za psihoterapijo

- od 2008-2011: član strokovnega sveta Slovenskega Inštituta za psihoterapijo

- od 2009-2013: član strokovnega sveta Slovenskega društva za globinsko psihološko psihoterapijo

- od 2010: član upravnega odbora ECPP (evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov) in nacionalni predstavnik Slovenije pri ECPP od 2014.

- od 2012 - 2014: strokovni vodja Centra za osebnostno rast in psihoterapijo – CORP

- OD 2012: vodja študija psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa

- 2013 – 2015: predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP

- 2014: podpredsednik Evropske zveze psihoanalitičnih pristopov Slovenija - EZPPS

- od 2015 -2018:  član upravnega odbora Slovenske krovne zveze za psihoterapijo - SKZP

 

DELOVNE IZKUŠNJE IZ PSIHOTERAPEVTSKE IN PSIHOSOCIALNE PRAKSE:

1997 – 2000: terapevtsko delo z posamezniki in skupinami, vključenimi v psihosocialno rehabilitacijo zarad odvisnosti v programih društva Projekt Človek – pripravljalni program, dnevni center, terapevtska skupnost

2000 – 2003: obravnava otrok in njihovih družin v okviru socialno-preventivnega programa CSD Ljubljana Moste Polje – Svetovalnica Fužine

2003 – 2006: delo na področju socialnovarstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini za dom, še posebej delo z družinami katerih člani oz. bližnji so zaključili oz. so bili v procesu psihiatrične obravnave

Od 2002: samostojno psihoterapvtsko delo s posamezniki, pari in skupinami po metodah psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa

2003 – 2006: izvajanje javnih pooblastil na področju urejanja stikov med starši in otroci, razvezah in zaščiti otrok

Od 2004: udeležba na mnogih psihoterapevtskih kongresih in seminarjih, doma in v tujini, kjer sem predaval in vodil različne izkustvene delavnice

Od 2005: vodenje do sedaj 10ih psihoterapevtskih skupin po metodi psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa. Vsaka skupina je opravila triletni psihoterapevtski proces.

2005 - 2007: psihoterapija za posameznike, pare in skupine v okviru društva Biosfera

2005 - 2008: izvedba izkustvenih delavnic in seminarjev iz področja skupinske dinamike in ''teambuildinga'' za podjetja in zaključene skupine v okviru društva Biosfera

2008 - 2012: izvajanja psihoterapevtske prakse, supervizije, učne terapije in predavanj za študente v okviru Slovenskega inštituta za psihoterapijo kasneje SFU Ljubljana

Od 2012: predavatelj in vodja študija psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa v okviru Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo

Od 2015: izvajanaje psihoterapevtske prakse, učne terapije in supervizije v okviru zavoda Sankofa 

Kontakt

Naslov

Štefanova 3,
1000 Ljubljana
E: info@sankofa.si
T: +386 51 364 169 (Lan),
    +386 31 333 188 (Alenka)

© Sankofa, Ljubljana 2015

Izvedba: Svetovanje in storitve,
Robert Ivanc s.p.